Boode WaterwellLeeg

Grote onderhoudsopgave Zeeland "Monitoringsprogramma Zandkreekgeul van start"

Het monitoringsprogramma om de effecten van de baggerwerkzaamheden in en rondom de Zandkreekgeul te meten, is van start gegaan. Rijkswaterstaat heeft 7 meetboeien geplaatst en bemonsteringen op de oester- en mosselpercelen uitgevoerd, als nulmeting van de huidige situatie.


  » Volledige artikel

meer nieuws