Boode WaterwellLeeg

Nieuws

 • Verkenning monitoring van coronavirus in afvalwater in Peru

  De wereldwijde COVID-19-pandemie is op dit moment een groot probleem voor de menselijke gezondheid. De verspreiding van het virus moet worden beperkt om verdere infecties en sterfgevallen te voorkomen.

 • Waterschap spoort lozingen op met warmtebeeldcamera

  Het waterschap werkt aan een goede waterkwaliteit. Een goede waterkwaliteit is belangrijk zodat we allemaal het water in de natuur kunnen gebruiken (bijvoorbeeld als zwemwater, bron voor drinkwater of om vee te laten drinken) en voor planten en dieren om in te leven.

 • Themanummer Water Governance over Transitiemanagement

  Mede door klimaatverandering vinden er veranderingen plaats in het waterbeheer. Het themanummer ‘Transitiemanagement’ van het Tijdschrift Water Governance buigt zich over actuele vragen in artikelen, casestudies, interviews en columns.

 • Boek over de dijken rond het oude IJ

  Stormen, doorbraken, paalwormen, geldgebrek, falend toezicht en mislukte reorganisaties: dat zijn de ingrediënten van de nieuwe uitgave van de Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis, over de oude IJ-dijken.

 • Scheiden specifieke nutriënten uit afvalwater komt steeds dichterbij

  De mogelijkheid om heel gericht specifieke nutriënten uit afvalwater te halen komt steeds beter in beeld. De onderzoeksgroep van Louis de Smet, onderdeel van Organische Chemie bij Wageningen University & Research, publiceert hierover in het prestigieuze tijdschrift Energy & Environmental Science.

 •  2020 was warm, droog, zonnig én nat

  Het was in 2020 met een gemiddelde temperatuur van zo’n 11,7 °C samen met 2014 het warmste jaar sinds het begin van de metingen. De maand februari was bijna vier graden warmer dan gemiddeld én was tegelijk de natste februari sinds het begin van de metingen.

 • Provincie Noord-Holland investeert 23 miljoen in kustzone Hoorn-Amsterdam

  De provincie Noord-Holland investeert met het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn - Amsterdam €23 miljoen in recreatie, landschap, natuur en cultuurhistorie in dit gebied.

 • Storing vragenregistratie

  Op dit moment is er een probleem met het systeem om uw vraag te registreren. Hierdoor kan het langer duren voordat wij uw vraag en contactgegevens juist vastgelegd hebben, of voordat u een antwoord ontvangt van ons. Daardoor kan het ook langer duren voordat wij u telefonisch te woord kunnen staan. Wij rekenen op uw geduld hiervoor

 • Impulsregeling klimaatadaptatie start op 1 januari 2021

  Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027. Via die regeling kunnen ze een bijdrage van het Rijk krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Deze regeling is eind oktober gepubliceerd in de Staatscourant.

 • Stimuleringsbudget honoreert projecten voor emissieregistratie

  Op 14 december 2020 hebben de waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij’ een financiële bijdrage toegezegd aan drie projecten.  Een van de  projecten richt zich op het biologisch verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit afvalwaterstromen centraal staat.

meer nieuws