Boode WaterwellLeeg

NEDERLANDSE GRONDBOOR BEDRIJVEN

Stichting Nederlandse Watersector, Het waterforum voor de Nederlandse watersector: Afdeling grondboorbedrijf

Welkom op de website voor grondboorbedrijven, het platform voor de grondboorbedrijven. De Stichting Nederlandse watersector is een initiatief van ruim 4300 watermanagers, welke actief zijn in de Nederlandse watersector. Mede omdat er ook vele grondboorbedrijven deelnemen in de stichting Nederlandse Watersector is dit platform voor het grondboorbedrijf gemaakt. De grondboorbedrijven vinden hier alle relevante informatie wat voor het grondboorbedrijf van toepassing is. Om de website van de stichting Nederlandse Watersector te bereiken www.watersector.nl


meer nieuws

Publicaties

 • European Water Technology Week 2020 afgelast; volgende editie in 2022

  European Water Technology Week 2020 afgelast; volgende editie in 2022 Ook nieuwe watertechnologie-beurs van WTC Expo uitgesteld Leeuwarden, 28 mei 2020 De organisatoren van de European Water Technology Week hebben besloten de geplande EWTW 2020 in september te laten vervallen, gezien de huidige situatie rondom het coronavirus.

 • Nieuwe afvalwaterpomp voor hoge omgevingstemperaturen

  Nieuwe afvalwaterpomp voor hoge omgevingstemperaturen   April 2020 - KSB heeft de vernieuwde Amarex KRT serie klokpompen met mantelgekoelde motoren geïntroduceerd. De nieuwe pompen vinden toepassing bij het transport van ongezuiverd afvalwater in gemeentelijke en industriële afvalwaterbedrijven.

 • Hoe kunt u veel geld besparen bij het vervangen van oude in-line Magnetisch Inductieve flowmeter in uw proces < 1990

  Hoe kunt u veel geld besparen bij het vervangen van oude in-line Magnetisch Inductieve flowmeter in uw proces < 1990 Even terug in de tijd: Michael Faraday heeft in 1832 de eerste Elektromagnetische flowmeter gebouwd. Mid Jaren 70 kwamen de eerste commerciële Elektromagnetische flowmeters op de markt voor het gebruik in Industrie en de Water en afvalwatermarkt. Elke leverancier had toen zijn eigen inbouwlengtes, wat voor u als gebruiker natuurlijk een nadeel is, overstappen naar een andere leverancier zonder leidingwerk aanpassingen was niet zo makkelijk. Begin jaren 90 komt daar verandering in, alle leveranciers moeten conform de DVGW (German Technical and Scientific Association for Gas and Water), de inbouw maten standaardiseren. Hierdoor is het voor de eindgebruiker makkelijker om meerdere leveranciers te hebben.  Vanaf de jaren 90 is het voor u als gebruiker dus makkelijker om te kiezen uit de verschillende leveranciers, maar wat te doen als u nog meters heeft zitten < 1990. Daar de meetbuizen over het algemeen nog goed zijn maar de verouderde elektronica (transmitter) steeds lastiger wordt om te repareren, zullen de meters uiteindelijk toch een keer vervangen moeten worden. Voor het vervangen van de meters zijn meerdere handelingen nodig zoals b.v.: Planning maken voor het vervangen. Mogelijk wachten tot er een plant shutdown is Stil leggen van het proces. Zorgen voor hijsvoorziening bij meters > DN125 i.v.m. gewicht. Leiding werk aanpassen i.v.m. kortere inbouwlengtes van de huidige meters > 1990 Na montage leiding spoelen Etc. Al deze extra werkzaamheden gaan gepaard met extra kosten die al snel op kunnen lopen tot €. 5.000,00 per meetpunt. Maar er is een goedkopere oplossing waarbij u uw oude in-line MID meter niet hoeft te verwijderen maar kunt laten zitten. Flexim is al 30 jaar producent van clamp-on flowmeters en heeft voor u de passende oplossing. Met onze huidige F721WD serie kunnen in-line meters vervangen worden vanaf DN50 t/m DN6500, afhankelijk van de diameters en leiding materiaal zijn de sensoren binnen 2 uur geplaatst. Door gebruik te maken van de bestaande bekabeling zoals voeding en uitgang van de in-line meter, heeft u binnen 2 uur weer een betrouwbare meting op het scherm. Natuurlijk zult u zich afvragen maar wat voor nauwkeurigheid heb ik dan, per slot van rekening heeft een in-line meter Magnetische flowmeter vandaag de dag een ± 0,5% nauwkeurigheid bij een minimale flow snelheid van 0,3 m/s.  Maar wat is de nauwkeurigheid van huidige oude meter < 1990. Wij maken gebruik van de natuurkunde, elke medium heeft zijn eigen sound speed en voor water 20 °C is dit 1482 m/s. Water heeft de eigenschap tot 100 °C per 1°C een sound speed verandering van 3 m/s te hebben. Water van 12 °C heeft dan ook een sound speed van 1482 – (8 x 3) = 1438 m/s Door het continu meten van de sound speed en onze unieke manier van kalibratie van de elektronica en sensoren kunnen wij u voor onze 1 kanaal meting een nauwkeurigheid van ± 0,75 % garanderen en een reproduceerbaarheid van ±0,15% . Mocht deze nauwkeurigheid voor u niet voldoende zijn dan bestaat er de mogelijkheid om een 2 of 4-kanaal systeem te plaatsen, waarbij de nauwkeurigheid beter < 0,5% zal zijn (4-kanaal).   Onze sensoren kunnen op alle leidingen geplaatst worden ongeacht materiaalsoort of kwaliteit. Denk hierbij aan bijvoorbeeld PCCP; asbestcement en gecementeerd leidingwerk wat veel toegepast wordt in de water/afvalwatermarkt   Bent u bang dat de belastingdienst of de overheid onze manier van meten niet accepteert? Ook hierin hebben wij ervaring en zijn wij u, als betrouwbare partner, graag van dienst.   Benieuwd naar de mogelijkheden, de kosten of interesse in een gratis en geheel vrijblijvende testmeting? Neem via onderstaande gegevens contact met ons op zodat wij samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.  Nieuws

 • Ook dit jaar OWASIS-producten beschikbaar voor Slim Watermanagement

  OWASIS is een informatiesysteem dat innovatieve producten die gebruikmaken van satellietdata levert aan eindgebruikers. Dankzij deze producten krijgen waterbeheerders inzicht in het historische en verwachte verloop van de hoeveelheid vocht in de bodem. Dit blijkt voor het peilbeheer van groot belang om te kunnen anticiperen op extreem natte en extreem droge situaties.

 • Nieuw beverprotocol in het rivierengebied

  De bever, een beschermde diersoort, doet het goed in het rivierengebied. Maar bevers maken ook holen in dijken en dammen in sloten. Dat kan leiden tot schade en risico’s voor de waterveiligheid. Om daar op een goede manier mee om te gaan, hebben 4 waterschappen een nieuw beverprotocol vastgesteld.

 • Resultaten samenwerking in de waterketen boven verwachting

  In de ‘Staat van Ons Water 2019’ is bekend gemaakt dat op basis van de lastenontwikkeling in de waterketen 680 miljoen euro besparing is bereikt sinds 2011. In het Bestuursakkoord Water is een jaarlijkse besparing opgenomen van 450 miljoen euro vanaf 2020.

 • Krachten gebundeld bij versterking vooroevers Wester- en Oosterschelde

  Met 1,2 miljard kg breuksteen en staalslakken versterken Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen momenteel de vooroevers van de Wester- en Oosterschelde.

 • Zelflerend algoritme verbetert waterverwachtingen

  In een gezamenlijk innovatietraject hebben Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en onderzoeks- en adviesbureau HKV machine learning ingezet om een betere waterverwachting op te stellen met hun modellen.