Boode WaterwellLeeg

Ook dit jaar OWASIS-producten beschikbaar voor Slim Watermanagement

OWASIS is een informatiesysteem dat innovatieve producten die gebruikmaken van satellietdata levert aan eindgebruikers. Dankzij deze producten krijgen waterbeheerders inzicht in het historische en verwachte verloop van de hoeveelheid vocht in de bodem. Dit blijkt voor het peilbeheer van groot belang om te kunnen anticiperen op extreem natte en extreem droge situaties.


  » Volledige artikel

meer nieuws