Boode WaterwellLeeg

Nieuw beverprotocol in het rivierengebied

De bever, een beschermde diersoort, doet het goed in het rivierengebied. Maar bevers maken ook holen in dijken en dammen in sloten. Dat kan leiden tot schade en risico’s voor de waterveiligheid. Om daar op een goede manier mee om te gaan, hebben 4 waterschappen een nieuw beverprotocol vastgesteld.


  » Volledige artikel

meer nieuws