Boode WaterwellLeeg

Beschikbare kennis ecologische effecten op watersysteem bij aquathermie

Wat weten we al over de ecologische effecten op het watersysteem bij inzet van aquathermie? Dit is een veelgehoorde vraag van waterbeheerders, die steeds vaker vergunningsaanvragen voor aquathermie-installaties ontvangen. Het WarmingUP-onderzoek ‘Effecten van koudelozingen op het ecologisch functioneren van oppervlaktewatersystemen’ geeft antwoord op deze vraag in de vorm van een levend document.


  » Volledige artikel

meer nieuws