Boode WaterwellLeeg

Suppleren met satellietbeelden

In een laaggelegen land als Nederland is de strijd tegen het water al eeuwenoud en tegelijkertijd nog steeds actueel. Dat wij droge voeten houden, is zeker geen zekerheid. Daar mogen we de helden van het programma Kustlijnzorg voor bedanken. In de rubriek ‘Held achter de held’ laten we je graag kennismaken met deze kustbeschermers. Deze keer: Quirijn Lodder, strategisch adviseur waterveiligheid kust bij Rijkswaterstaat.


  » Volledige artikel

meer nieuws