Boode WaterwellLeeg

Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat werken samen aan natuurherstel Verdronken Land van Zuid-Beveland

Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat gaan samen getijdenatuur in de Oosterschelde herstellen door een deel van het Verdronken land van Zuid-Beveland op te hogen met baggerslib. De slikken en zandplaten behouden er daardoor hun functie als voedselgebied voor watervogels.


  » Volledige artikel

meer nieuws