Boode WaterwellLeeg

Natuurontwikkeling in rivierengebied leidt tot herstel soortenrijkdom

Het programma ‘Nadere Uitwerking Rivierengebied’, kortweg NURG, is na 25 jaar afgerond. Het heeft ertoe geleid dat de soortenrijkdom in het rivierengebied is toegenomen.


  » Volledige artikel

meer nieuws