Boode WaterwellLeeg

Dijkversterkingen Maaswerken zijn gereed

Het werken aan hoogwaterveiligheid gaat altijd door. Toch is er eind 2020 een mijlpaal bereikt: met het plaatsen van de glazen waterkering bij Neer - de laatste van de 18 zogenoemde geprioriteerde kades – is ook Neer beschermd tegen hoogwater. Zo zijn alle dijkversterkingen van project Maaswerken binnen de afgesproken tijd afgerond.


  » Volledige artikel

meer nieuws