Boode WaterwellLeeg

Voorbereidingen rietproef Lauwersmeer van start

Maandag 1 februari zijn de provincie en de waterschappen Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân met de voorbereidingen gestart voor de rietproef in het Lauwersmeer. Op vijf locaties worden pompen geplaatst en twee vispassages. De rietproef houdt in dat tijdelijk het waterpeil verhoogd wordt om het waterriet te laten groeien.


  » Volledige artikel

meer nieuws