Boode WaterwellLeeg

Stimuleringsbudget honoreert projecten voor emissieregistratie

Op 14 december 2020 hebben de waterschappen vanuit het fonds ‘Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij’ een financiële bijdrage toegezegd aan drie projecten.  Een van de  projecten richt zich op het biologisch verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit afvalwaterstromen centraal staat.


  » Volledige artikel

meer nieuws