Boode WaterwellLeeg

Klimaatadaptatiestrategie Zeeland in concept klaar

De Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland hebben samen afgesproken dat zij de negatieve gevolgen van hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen willen beperken.


  » Volledige artikel

meer nieuws