Boode WaterwellLeeg

Nitraatrapportage 2020: Verbetering kwaliteit oppervlaktewater stagneert

Elke 4 jaar brengen de ministers van LNV en IenW rapport uit aan de Europese Commissie over de effecten van de maatregelen uit de Nitraatactieprogramma’s om de waterkwaliteit te verbeteren. Op 23 november verscheen een nieuw rapport. Dit rapport toont aan dat de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater de laatste paar jaar stagneert en kan verslechteren.


  » Volledige artikel

meer nieuws