Boode WaterwellLeeg

Onderzoek naar PFAS in afvalwater

STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten een onderzoek uitvoeren om te komen tot een representatief landelijk beeld van de concentraties PFAS in binnenkomend afvalwater (influent), gezuiverd afvalwater (effluent) en zuiveringsslib van rwzi’s.


  » Volledige artikel

meer nieuws