Boode WaterwellLeeg

Meten grondwaterstand in strijd tegen bodemdaling

Het waterschap start een onderzoek naar de grondwaterstanden in veenweiden. Dit onderzoek is onderdeel van de strategie om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan.


  » Volledige artikel

meer nieuws