Boode WaterwellLeeg

Dit jaar extra veel oeverzwaluwen bij Prinses Marijkesluis

In 2 oeverzwaluwwanden langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij Rijswijk (Gelderland) broeden jaarlijks 60 tot 100 paartjes oeverzwaluwen. Rijkswaterstaat vult jaarlijks voordat het broedseizoen begint, de broedwanden met klei.


  » Volledige artikel

meer nieuws