Boode WaterwellLeeg

Emissies land- en tuinbouw bijna 0 in 2030

29 september is het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030’ gepubliceerd. Dit programma moet leiden tot een beperking van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen uit de land- en tuinbouw tot bijna 0 in in 2030.


  » Volledige artikel

meer nieuws