Boode WaterwellLeeg

Kabinet presenteerd Nationale Omgevingsvisie voor de inrichting van Nederland

De ministerraad heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die de inrichting van ons land de komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen.


  » Volledige artikel

meer nieuws