Boode WaterwellLeeg

Rapport: "Stop bodemdaling in veenweidegebieden"

Op 3 september kwam de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) met het advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden’. De bodemdaling in veenweidegebieden hangt voor een groot deel samen met het peilbeheer en staat bij de waterschappen al geruime tijd vol in de aandacht.


  » Volledige artikel

meer nieuws