Boode WaterwellLeeg

Monitoringsaanpak ecologische effecten bij gebruik aquathermie

Het monitoren van ecologische effecten bij grootschalige inzet van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is van belang om deze vorm van aquathermie in te kunnen zetten als duurzame bron voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden.


  » Volledige artikel

meer nieuws