Boode WaterwellLeeg

Resultaten samenwerking in de waterketen boven verwachting

In de ‘Staat van Ons Water 2019’ is bekend gemaakt dat op basis van de lastenontwikkeling in de waterketen 680 miljoen euro besparing is bereikt sinds 2011. In het Bestuursakkoord Water is een jaarlijkse besparing opgenomen van 450 miljoen euro vanaf 2020.


  » Volledige artikel

meer nieuws