Boode WaterwellLeeg

Onderzoeksalternatieven waterverbinding Oostvaardersoevers ter inzage

Met het project Oostvaardersoevers willen 7 regionale partijen een water- en visverbinding realiseren van het Markermeer met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Deze verbinding zorgt voor versterking van de natuur in Nationaal Park Nieuw Land. Er zijn 3 onderzoeksalternatieven opgesteld waarvoor een milieueffectrapportage (MER.) wordt gemaakt.


  » Volledige artikel

meer nieuws