Boode WaterwellLeeg

Nationale analyse waterkwaliteit. Onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit

De PBL-publicatie Nationale analyse waterkwaliteit geeft inzicht in de voorgenomen waterkwaliteitsmaatregelen en de effecten hiervan op de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De analyse is gebaseerd op gezamenlijk feitenonderzoek van het Rijk, waterbeheerders, provincies, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten.


  » Volledige artikel

meer nieuws