Boode WaterwellLeeg

Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn

Door nieuwe afspraken tussen de landen in het stroomgebied van de Rijn worden de rivieroevers nog beter bestand tegen wateroverlast en wordt de waterkwaliteit verder verbeterd.


  » Volledige artikel

meer nieuws