Boode WaterwellLeeg

Save the date! Dijkwerkersdag 2020

De waterschappen en Rijkswaterstaat werken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma voortdurend aan het versterken van onze belangrijkste dijken. De opgave tot 2050 is de grootste ooit! Wil jij hier samen met ons bij stil staan? Reserveer dan donderdag 16 april in je agenda voor de Dijkwerkersdag 2020!


  » Volledige artikel

meer nieuws