Boode WaterwellLeeg

Waterschappen zuiveren afvalwater steeds efficiënter

Waterschappen zuiveren afvalwater steeds efficiënter en houden daarbij steeds minder slib als restafval over. Ook wordt het gezuiverde water steeds schoner en zijn de kosten voor de zuivering van het afvalwater gedaald.


  » Volledige artikel

meer nieuws