Boode WaterwellLeeg

De ecotopen in de Waddenzee op de kaart

Onderzoekers hebben een voor iedereen beschikbare digitale ecotopenkaart gemaakt van de internationale Waddenzee. Deze kaart deelt de zee op in verschillende ecotopen: gebieden die op basis van fysische eigenschappen zoals diepte, zoutgehalte, stroming en ecologische eigenschappen sterk overeenkomen.


  » Volledige artikel

meer nieuws