Boode WaterwellLeeg

Handleiding Chloridenormering Drinkwater(bronnen) online beschikbaar op de Helpdesk

Het voorjaar, de zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog. De verzilting was in sommige gebieden ernstiger dan verwacht en leidde tot problemen voor de drinkwatervoorziening, landbouw en natuur. Gedurende de droogteperiode in 2018 bleek dat er behoefte was aan een nadere interpretatie en uitwerking van de regelgeving inzake de chloridenorm.


  » Volledige artikel

meer nieuws